Niezapłacona faktura- co zrobić?

Niezapłacona faktura- co zrobić?

 

Większość przedsiębiorców zapewne spotkało się z sytuacją, kiedy kontrahent nie zapłacił należności wynikającej z wystawionej faktury  za zakupione towary lub usługi. Jeśli opóźnienie dotyczy  kilku lub kilkunastu dni to zazwyczaj nie jest to duży problem, bo druga strona zazwyczaj  rozumie że obecna sytuacja gospodarcza w Polsce nie napawa optymizmem i mogą się zdarzyć przejściowe trudności z płatnościami. Co jednak przedsiębiorca powinien zrobić kiedy kontrahent opóźnia się ze spłatą na tyle długo, że wątpliwe jest że dług w ogóle spłaci?

Nawet najbardziej wyrozumiały kontrahent, co oczywiste nie pracuje charytatywnie, a samo wystawienie faktury rodzi wiele obowiązków podatkowych. Nawet gdy nie otrzymaliśmy zapłaty za wystawioną fakturę to trzeba zapłacić: zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT a także składkę zdrowotną.

Krok pierwszy- wezwanie do zapłaty

 

Odzyskiwanie należności należy zacząć od próby ugodowego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Zazwyczaj przedsiębiorca próbuje wzywać kontrahenta do zapłaty telefonując do niego i przypominając o płatności. Jest to dobry pomysł, bo czasami rzeczywiście zdarza się, że kontrahent przeoczył płatność i po przypomnieniu wykona ją niezwłocznie.

Niestety zdarzają się też sytuacje kiedy pomimo licznych telefonów kontrahent nie spłaca należności a to oznacza zazwyczaj, że odwlekanie płatności świadczy o złej kondycji finansowej kontrahenta. A wtedy nie ma na co czekać i trzeba wystosować do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wysłanie do dłużnika przedsądowego  wezwania  do zapłaty jest wymogiem  formalnym pozwu o zapłatę. W braku wykazania, że  takie wezwanie zostało skierowane do kontrahenta, powód mógłby być obciążony kosztami procesu pomimo wygrania sprawy.

Co powinno się znaleźć w takim wezwaniu do zapłaty? Przede wszystkim należy wskazać kwotę zobowiązania oraz wyznaczyć kontrahentowi  dodatkowy termin do jego spłaty.

Krok drugi- pozew o zapłatę

 

Jeśli wezwanie do zapłaty nie osiągnęło rezultatu i dłużnik w dalszym ciągu opóźnia się ze spłatą, koniecznym jest sporządzenie pozwu o zapłatę. Do należności z faktury można doliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ponadto przedsiębiorcy należy się także rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która wynosi:

  • 40 euro (jeżeli zaległość z faktury wynosi nie więcej niż 5.000 zł)
  • 70 euro (jeżeli niezapłacona faktura opiewa na kwotę pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł)
  • 100 euro (jeżeli kwota zaległości z faktury przekracza 50.000 zł).

Od pozwu należy uiścić opłatę sądową, a jej wysokość uzależniona jest od wysokości dochodzonego roszczenia. Najczęściej w tego typu sprawach sąd wydaje nakaz zapłaty, ale może także sprawę skierować na rozprawę.

Pomoc Kancelarii w dochodzeniu roszczeń

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w odzyskaniu należności z niezapłaconych faktur, zarówno na etapie przygotowania profesjonalnego wezwania do zapłaty jak i w postępowaniu  sądowym.

Autor-  Adwokat Joanna Serafin

 

Leave A Reply