Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko- kto musi je płacić ?

Zgodnie z polskim prawem to rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, jeśli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jeśli rodzice  wspólnie wychowują dziecko, to oboje ponoszą koszty jego utrzymania i wychowania. Sytuacja komplikuje się wtedy kiedy dochodzi do rozpadu związku, separacji czy rozwodu. Wtedy dziecko zostaje u jednego z rodziców a drugi rodzic zostaje zobowiązany do uiszczania alimentów w określonej wysokości.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko ?

Co do zasady wysokość alimentów na dziecko uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to jest wszystko to, czego dziecko potrzebuje aby rozwijać się prawidłowo. Każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, ale do tej kategorii należy zaliczyć przede wszystkim koszty wyżywienia, ubrania, edukacji, opieki medycznej czy koszty związane ze zużyciem mediów.

Jeśli zaś chodzi o zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego  to należy ustalić w jakiej wysokości zarobki zobowiązany może osiągnąć biorąc pod uwagę jego sytuację życiową, wiek, wykształcenie itp.

Jak wykazać potrzeby dziecka ?

Części wydatków na dziecko jak wyżywienie czy opłaty za media zazwyczaj nie trzeba wykazywać, gdyż sąd potrafi je sam stosunkowo określić. Jeśli zaś chodzi o inne wydatki np. zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne, ubrania, obuwie, rozrywki to należy je udowodnić. Najlepiej w tym celu przedłożyć w sądzie faktury dokumentujące ich zakup.

Należy jednak pamiętać, że paragon nie będzie stanowił dowodu, gdyż nie ma na nim danych kupującego. Dlatego też najlepiej przedstawiać faktury.

Czy można podwyższyć kwotę alimentów na dziecko?

Oczywiście kwoty alimentów na dziecko nie ustalamy raz na zawsze. Alimenty są podwyższane lub obniżane wtedy kiedy zmieni się sytuacja majątkowa zobowiązanego lub potrzeby dziecka. Jeśli alimenty zostały zasądzone na rzecz dziecka chodzącego do przedszkola to po kilku latach można je podwyższać. Jeśli dziecko chodzi już do szkoły podstawowej to ma inne potrzeby a także wydatki na dziecko są wtedy większe. Może zdarzyć się również tak, że zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie te okoliczności musi ocenić sąd.

Czy 500+ wpływa na wysokość zasądzanych alimentów na dziecko?

Świadczenie 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów na dziecko. Zobowiązany nie może się uchylić od obowiązku uiszczania alimentów na dziecko tylko dlatego, że drugi z rodziców pobiera takie świadczenie. Zobowiązany rodzic nie może także żądać zmniejszenia alimentów z uwagi na pobierane świadczenie.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o alimenty. Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy postępowania w sądach.

Zapraszamy do kontaktu w formie mailowej : adwokat.serafin@gmail.com lub w formie telefonicznej: 509-857-440

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa freepic.diller na Freepik

2 Comments

Comments are closed.