Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Zgodnie z polskim prawem rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W sytuacji kiedy rodzice  wspólnie wychowują dziecko, to oboje ponoszą koszty jego utrzymania i wychowania. Sytuacja komplikuje się wtedy kiedy dochodzi do rozpadu związku, separacji czy rozwodu. Wtedy dziecko zostaje u jednego z rodziców a drugi rodzic zostaje zobowiązany do uiszczania alimentów w określonej wysokości.

Jak obliczyć wysokość alimentów ?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż nie istnieje żaden wzór czy formuła umożliwiająca tego typu obliczenie. Co do zasady wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to jest wszystko to, czego dziecko potrzebuje aby rozwijać się prawidłowo. Każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, ale do tej kategorii należy zaliczyć przede wszystkim koszty wyżywienia, ubrania, edukacji, opieki medycznej czy koszty związane ze zużyciem mediów.

Jeśli zaś chodzi o zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego  to należy ustalić w jakiej wysokości zarobki zobowiązany może osiągnąć biorąc pod uwagę jego sytuację życiową, wiek, wykształcenie itp. Nie oznacza to zatem, że jeśli zobowiązany jest osobą bezrobotną to zostaje zwolniony z obowiązku alimentacyjnego względem swojego dziecka.

Jak wykazać potrzeby dziecka ?

 W odniesieniu do części wydatków na dziecko jak wyżywienie czy opłaty za media raczej nie musimy wykazywać, gdyż sąd potrafi je sam stosunkowo określić. Jeśli zaś chodzi o wykazanie innych wydatków np. zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów wakacyjnych, ubrań, rozrywek to należy je wykazywać poprzez przedłożenie rachunków i faktur. Należy jednak pamiętać, że paragon nie będzie stanowił dowodu, gdyż nie ma na nim danych kupującego.

Zmiana zasądzonej kwoty alimentów

Trzeba pamiętać, że kwoty alimentów nie ustala się raz na zawsze. Alimenty mogą być podwyższane oraz obniżane jeśli zmieni się sytuacja majątkowa zobowiązanego lub potrzeby dziecka. Jeśli alimenty były zasądzone na rzecz dziecka chodzącego do przedszkola to oczywistym jest, że po kilku latach kiedy dziecko chodzi już do szkoły podstawowej to będzie mieć  inne potrzeby i z reguły wydatki na dziecko są większe. Może zdarzyć się również tak, że zobowiązany do płacenia alimentów jest w innej sytuacji majątkowej niż wtedy, gdy ustanawiano wobec niego obowiązek alimentacyjny.

Czy 500+ wpływa na świadczenie alimentacyjne?

 Świadczenie 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów. Zobowiązany do płacenia rat alimentacyjnych nie może się uchylić od tego obowiązku tylko dlatego, że drugi z rodziców pobiera świadczenie ani też nie może żądać zmniejszenia alimentów z uwagi na pobierane świadczenie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu o alimenty lub odpowiedzi na pozew o alimenty zapraszam do kontaktu.

Joanna Serafin- Adwokat