Specjalizacje Kancelarii

  • Specjalizacje Kancelarii
Specjalizacje

W czym możemy Ci pomóc ?

Sprawy karne, wykroczeń i wykonawcze

Sprawy karne, wykroczeń i wykonawcze

Reprezentuję klientów występując jako obrońca osób podejrzanych jak i oskarżonych w sprawach karnych, a także jako obrońca osób obwinionych w sprawach o wykroczenia.
Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy

Powadzę sprawy m. in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy oraz o odprawę pieniężną dla zwolnionego pracownika czy zaległego wynagrodzenia. Oferowana pomoc Kancelarii kierowana jest zarówno do pracowników jak i pracodawców.
Rozwód i separacja

Rozwód i separacja

Reprezentuję i prowadzę sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie jak i bez orzekania o winie małżonków.
Alimenty

Alimenty

Reprezentuję i prowadzę sprawy o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów oraz sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Sprawy prowadzone są w zakresie ustalenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz małżonka, a po rozwodzie także na rzecz byłego małżonka.
Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Podejmuję się doradztwa oraz reprezentacji w sprawach dotyczących zawieszenia, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem z przypadku rozpadu małżeństwa lub konkubinatu, a także ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa.
Podział majątku

Podział majątku

Prowadzę sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.
Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Powadzę sprawy z zakresu prawa spadkowego tj. o stwierdzenie nabycia spadku w drodze ustawy lub testamentu, podział spadku, zniesienie współwłasności, a także sprawy o zachowek, uzupełnienie zachowku, zapis i polecenie.

Sprawy cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego m. in. sprawy o zapłatę, zasiedzenie, dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, eksmisję, ustanowienie służebności, ubezwłasnowolnienie, wyjawienie majątku czy upadłość konsumencką.