Alimenty na dorosłe dziecko

alimenty na rosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko- podstawowe informacje

Alimenty na dorosłe dziecko- czy trzeba płacić i do kiedy należy je płacić ? Do ukończenia 18 roku życia czy do 26 roku życia? Do ukończenia przez dziecko studiów?

Na te pytania nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zgodnie z przepisami prawa, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak przestać płacić alimenty  na dorosłe dziecko ?

Rodzic, który ma obowiązek płacić alimenty na rzecz dziecka po ukończeniu przez nie 18 roku życia może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, gdy są one połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Tym samym, jeśli zostały zrealizowane powyższe przesłanki, rodzic może wystąpić z powództwem do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem swojego pełnoletniego dziecka. Rodzic będzie w procesie występował z charakterze powoda, a dorosłe dziecko- w charakterze pozwanego.

Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko ( uczące się ) ?

Należy odróżnić dwie sytuacje, które dotyczą płacenia alimentów na dorosłe dzieci.

Pierwsza sytuacja to ta kiedy dziecko się uczy w szkole średniej lub studiuje w trybie dziennym. Taki przypadek nie jest przesłanką do uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka. Priorytetem bowiem jest kontynuowanie nauki przez dziecko. Tym samym rodzic powinien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

Druga sytuacja- kiedy dziecko studiuje zaocznie. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. Jak wspomniałam powyżej nauka jest priorytetem. Okoliczność, że dziecko uczy się jedynie weekendowo nie oznacza, że w dni powszednie może podjąć się wykonywania pracy zarobkowej. Są bowiem takie kierunki studiów, które wymagają od studiujących bardzo dużego zaangażowania. Oznacza to, że dziecko w weekendy chodzi na zajęcia ale w pozostałe dni uczy się i przygotowuje się na zajęcia. Tym samym dziecko nie ma czasu aby pracować i jednocześnie na siebie zarabiać.

Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko ( pracujące) ?

Jeśli dziecko w ogóle się nie uczy ale pracuje zarobkowo, to rodzic ma bardzo dużą szansę na uwolnienie się od obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem jest jednak, to aby zarobki dziecka wystarczyły na jego samodzielne utrzymanie się. Trzeba jednak pamiętać, że samo podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko nie oznacza, że automatycznie rodzic jest zwolniony z obowiązku płacenia alimentów.

Kolejna sytuacja dotyczy okoliczności,  kiedy dziecko pracuje zarobkowo, ale też uczy się zaocznie. W takiej sytuacji również nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy można wtedy żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Wszystko zależy bowiem od tego jakie dochody dziecko uzyskuje. Czy za otrzymywane zarobki jest w stanie utrzymać się samodzielnie? Czy jest w stanie samodzielnie opłacić koszty nauki zaocznej? Zazwyczaj w takiej sytuacji rodzic może starać się zmniejszyć alimenty płacone na rzecz dziecka, ale nie żądać uchylenia ich w całości.

Zaległe alimenty – czy trzeba płacić ?

W sytuacji kiedy rodzic uznał, że nie powinien płacić już alimentów, ponieważ jego dorosłe dziecko jest już w pełni samodzielne to  powinien wystąpić do sądu z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dopiero po tym jak rodzic uzyska wyrok o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego, dopiero wtedy może przestać płacić alimenty. Zatem samowolne zaniechanie płacenia alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka naraża takiego rodzica na odpowiedzialność cywilną, a nawet karną.

Pomoc adwokata w sprawie o alimenty

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, chcesz wnieść pozew lub jesteś pozwanym w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,  zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka prowadzi postępowania alimentacyjne  dla klientów z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza, Niska, Kolbuszowej, Mielca i okolic. 

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Leave A Reply