Alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków nie są powszechnie zasądzane przez sądy. Wynika to jednak głownie z tego, iż osoby uprawnione do alimentów nie wiedzą, że mogę je od nich uzyskać.

Płacenie alimentów przez rodzica, z którym dziecko nie mieszka jest naturalnym skutkiem rozstania się jego rodziców. To na rodzicach spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Czasami zdarza się, że jeden z rodziców pomimo takiego obowiązku i nie płaci alimentów na swoje małoletnie dziecko. W takich sytuacjach powstaje możliwość dochodzenia alimentów od dziadków- rodziców zobowiązanego.

Kiedy należą się alimenty od dziadków?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można dochodzić alimentów od dziadków w następujących sytuacjach, gdy:

1.nie ma drugiego z rodziców, od którego można żądać alimentów ( drugi rodzic nie żyje),

2. drugi rodzic nie jest w stanie płacić alimentów na swoje  dziecko ( np. z powodu ciężkiej  choroby),

3. uzyskanie alimentów od drugiego rodzica jest niemożliwe bądź szczególnie utrudnione ( np. egzekucja komornicza jest bezskuteczna, nieznane miejsce pobytu ojca ).

Ponadto warunkiem uzyskania alimentów od dziadków jest pozostawanie dziecka w niedostatku. Oznacza to, że nie wszystkie potrzeby dziecka są zaspokojone.

Jak uzyskać alimenty od dziadków?

Niestety, aby uzyskać alimenty od dziadków należy zainicjować nową sprawę sądową. Należy w tym celu sporządzić pozew o alimenty i złożyć go w odpowiednim sądzie.

Właściwym sądem jest sąd rejonowy, w miejscu w którym mieszka dziecko bądź w którym mieszkają dziadkowie.

Osoba uprawniona do  alimentów jest zwolniona z opłat sądowych.

Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dziecko znajduje się w niedostatku. Należy wykazać, że uzyskanie alimentów od drugiego rodzica np.  jest niemożliwe albo szczególnie utrudnione. Takie sytuacje zdarzają się zdecydowanie najczęściej. Zazwyczaj wiąże się to z tym, że rodzic oficjalnie jest bezrobotny, chociaż pracuje „ na czarno”. Komornik, pomimo wszczęcia egzekucji nie jest w stanie wyegzekwować jakichkolwiek pieniędzy. Albo też sytuacja, kiedy wprawdzie rodzic pracuje, ale zarabia bardzo mało i komornik nie egzekwuje całości zasądzonych alimentów, ale tylko część.

W jakiej wysokości można żądać alimentów od dziadków?

Alimenty od dziadków nie zawsze muszą być zasądzone w takiej samej wysokości, w jakiej były zasądzone od rodzica. Jeżeli zatem alimenty od ojca były w kwocie po 800 zł miesięcznie to nie znaczy, że sąd zasądzi alimenty w takiej samej kwocie od dziadków.

To jakie alimenty sąd zasądzi zależy przede wszystkim od zarobkowych i majątkowych możliwości dziadków. Tzn. w jakiej wysokości otrzymuję emeryturę lub rentę oraz jakim dysponują majątkiem.

Ponadto sąd będzie badał w jakim zakresie dziecko znajduje się w niedostatku. Nie ma wprawdzie ustawowej definicji „ niedostatku” ale należy to rozumieć jako brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka np. ubrania, wyżywienia czy kosztów leczenia i leków.  

Fundusz alimentacyjny a alimenty od dziadków

Nawet jeśli dziecko pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego nic nie stoi na przeszkodzie aby wnieść pozew o alimenty przeciwko dziadkom.

W sytuacji gdy są niezaspokojone potrzeby dziecka, ponieważ świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest za niskie, wtedy alimenty od dziadków będą stanowiły ich  uzupełnienie.

Jak  dziadkowie mogą uniknąć  płaceniem alimentów?

W przypadku gdy dziadkowie chcą bronić się przed obowiązkiem płacenia alimentów mogą podnieść kilka okoliczności.

Po pierwsze, dziadkowie mogą czynić osobiste starania względem wnuka aby wypełnić swój obowiązek względem dziecka. W tym celu mogą oni np. zabierać wnuka do siebie na weekend albo opiekować się nim w czasie gdy matka pracuje zawodowo.

Po drugie, mogą oni udowadniać, że ich zarobkowe i majątkowe możliwość nie  pozwalają  na to aby płacić alimenty. Są to sytuacje kiedy dziadkowie nie mają żadnego majątku, mają bardzo niskie emerytury bądź ich koszty utrzymania są bardzo wysokie z uwagi na ciężkie choroby i kosztowne leczenie.

Po trzecie, dziadkowie mogą spróbować powołać się na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. Ten zarzut może okazać się nieskuteczny, gdyż alimenty są świadczeniem na rzecz dziecka. Dlatego też, nawet jeśli ojciec bądź matka dziecka zachowywali się niewłaściwe względem dziadków, to ich postępowanie nie rozciąga się na wnuki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o alimenty, gdy jesteś do nich uprawiony lub jesteś pozwany zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka prowadzi postępowania alimentacyjne dla klientów z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza, Niska, Kolbuszowej, Mielca i okolic. 

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Autor i  źródło zdjęcia: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pomoc-pokolenie-bezpieczenstwo-i-koncepcja-ludzi-szczesliwy-dziadek-i-chlopiec-z-rowerem-i-rowerem-ucza-razem_18299587.htm#query=dziadkowie&position=12&from_view=search&track=sph”>Obraz autorstwa artursafronovvvv</a> na Freepik

Leave A Reply