Darowizna pieniędzy od rodziców

  • Podatki
  • Darowizna pieniędzy od rodziców

Darowizna pieniędzy od rodziców

Bardzo wiele osób się zastanawia co w sytuacji kiedy dostaną darowiznę pieniędzy od rodziców. Czy w takiej sytuacji trzeba komuś zgłosić ten fakt? A także czy trzeba zapłacić podatek. Zdarza się także, że młodzi ludzie dostają pieniądze od rodziców a następnie kupują za darowane środki np. samochód. A dalej w ogóle nie zastanawiają się czy trzeba dochować w związku z tym jakichkolwiek formalności.

Problem niestety pojawia się wtedy, gdy Urząd Skarbowy podejmuje działania i zadaje pytanie skąd ten młody człowiek miał pieniądze na tak duży zakup. Ma to szczególnie znaczenie wtedy, gdy z jego zeznań podatkowych nie wynika, aby takie środki zarobił. Niestety wiele osób nie dopełnia formalności związanych ze zgłoszeniem  darowizny pieniędzy. Zupełnie niepotrzebnie!  Gdyż jest czynność bardzo prosta i pozwalająca uniknąć zapłaty podatku.

Darowizna w rodzinie- czy trzeba zapłacić podatek?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli nabywców darowizn na 3 grupy  podatkowe. W zależności od tego do jakiej grupy podatkowej należymy to zapłacimy bądź nie zapłacimy podatku. Dzisiaj jednak skupiając  się na najbliższej rodzinie omówimy tzw. grupę O. Należą do niej: małżonek, zstępny ( np. dziecko), wstępny ( np. rodzic), pasierb, brat lub siostra, ojczym i macocha.

Jeśli wartość darowizny otrzymanej od jakiejkolwiek osoby należącej do podatkowej grupy 0  wynosi 10.434 zł uzyskane w ciągu 5 lat poprzedzających rok,  w którym nastąpiło nabycie, to w ogóle nie trzeba zgłaszać takiej kwoty. Jeśli jednak darowizna lub  suma darowizn przekracza  tę kwotę to należy taka darowiznę zgłosić nawet jeśli otrzymuje się ją  od najbliższych  członków rodziny np. rodziców czy dziadków.

Jak nie zapłacić podatku od darowizny od rodziców

Nawet jeśli darowizna przekroczyła sumę 10.434 zł w ramach najbliższej rodziny to może być ona zwolniona od podatku jeśli zostaną  spełnione pewne warunki. Po pierwsze- w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny należy ją zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego, składając formularz SD-Z2. Po drugie- jeśli jest to darowizna pieniężna to musi być ona należycie udokumentowana tj. dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny

Jeśli darowizna przekroczy limit 10.434 zł i nie zostanie zgłoszona w odpowiednim  terminie i odpowiedniej formie, trzeba będzie zapłacić podatek według stawki dla 1 grupy podatkowej. Jeżeli jednak podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę dopiero w toku postępowania przed Urzędem Skarbowym to wiązać się to będzie z koniecznością zapłacenia karnego podatku w wysokości 20%.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam  kontaktu z Kancelarią ( tel. 509-857-440 bądź e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Leave A Reply