Dział spadku

Dział spadku

Dział spadku

Dział spadku to instytucja prawa mająca na celu doprowadzenie do podziału majątku spadkowego i rozdysponowanie go pomiędzy wszystkich spadkobierców.

Rodzaje działu spadku

Aby wszcząć postępowanie o dział spadku najpierw należy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku o czym pisałam już w poprzednim artykule( zobacz: Stwierdzenie nabycia spadku ) albo akt poświadczenia dziedziczenia.

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza kto jest spadkobiercą po zmarłym spadkodawcy oraz w jakim zakresie dziedziczy np. w całości, w udziale 1/2  lub udziale 1/4. Dopiero wtedy, gdy posiadamy takie orzeczenie możemy dzielić spadek.

Dział spadku może być sądowny lub umowny. Powinien  on w zasadzie objąć cały spadek. Przedmiotem działu spadku są tylko aktywa, zatem nie dzielimy długów.

Umowny dział spadku jest możliwy jeśli jest zgoda i wola wszystkich  spadkobierców co do jego formy oraz sposobu jego przeprowadzenia. Umowa o dział spadku podpisywana jest przez wszystkich spadkobierców i nikt nie może zostać pominięty. Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców zażąda sądowego działu spadku, to sporządzenie umowy jest niedopuszczalne.

Jeśli chodzi o formę sporządzenia takiej umowy to wszystko zależy od tego co wchodzi w skład spadku. Jeżeli jest to nieruchomość to umowa musi być sporządzona u notariusza w formie aktu notarialnego. Gdyby jednak w skład spadku wchodziły tylko ruchomości np. pieniądze to wystarczy sporządzić umowę w zwykłej formie pisemnej.

Sądowy dział spadku

Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. Sąd ustala jakie są składniki majątku spadkowego oraz jaka jest ich wartość. Stan spadku ustalany jest z chwili otwarcia spadku, a jego wartość według cen z chwili dokonania działu.

Jeżeli jest zgoda pomiędzy uczestnikami co do wartości poszczególnych składników spadku to sąd jest związany tymi wskazaniami. Gdyby jednak którykolwiek ze spadkobierców kwestionował te wartości, sąd ocenia wartość według cen rynkowych. Wtedy zazwyczaj zostaje powołany biegły sądowy aby dokonać wyceny poszczególnych składników.

Sąd w tym postępowaniu dokonuje rozdysponowania poszczególnych składników majątku spadkowego stosownie do udziału jaki przysługuje spadkobiercy. Możliwości dokonania działu spadku jest wiele. Np. sąd może przyznać wszystkie składniki jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców albo podzielić składniki majątku na poszczególnych spadkobierców wyrównując udziały spadkowe poprzez dopłaty.

Cel działu spadku

Podstawowym celem działu spadku jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy spadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia. Niestety zazwyczaj dzieje się tak, że jeśli jest kilku spadkobierców to nie są w stanie zgodnie podzielić się spadkiem. Tego typu konflikty powodują, że postępowanie sądowe jest kosztowne a także długotrwałe. Dlatego też przed wszczęciem takiego postępowania należy się dobrze przygotować.

Pomoc Kancelarii w sprawach spadkowych  

Kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych, w tym prowadzimy także sprawy o dział spadku. Ponieważ sprawy te są zazwyczaj bardzo  skomplikowane warto powierzyć je osobom, które mają doświadczenie  oraz które potrafią należycie zadbać o interes klienta.  

Zapraszamy do kontaktu:

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Autor-  Adwokat Joanna Serafin

Obraz autorstwa jcomp na Freepik

Leave A Reply