Kontakty z dzieckiem Tarnobrzeg

Kontakty z dzieckiem

Kwestia kontaktów z dzieckiem powstaje wtedy, gdy rodzice rozstają się a dziecko mieszka tylko z jednym z nich. Bardzo często dochodzi do konfliktów na tym tle. Zdarzają się sytuacje, gdy jeden z rodziców chce widywać dziecko częściej a drugi uważa, że zaproponowane przez niego kontakty są wystarczające. Czasami jeden z rodziców usiłuje wręcz ograniczać widywanie się dziecka z drugim z rodziców.

Na czym polega ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo ale także obowiązek rodziców i dziecka. Prawo do utrzymywania kontaktów jest niezależne od władzy rodzicielskiej.  Kontakty z dzieckiem obejmują m.in. przebywanie z dzieckiem ( odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się czy  utrzymywanie korespondencji.

Kiedy trzeba ustalić kontakty z dzieckiem?  

Jeżeli dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem powinien zostać ustalony wspólnie. W tym celu bierze się pod uwagę dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie porozumieć się i ustalić zasad utrzymywania kontaktu z dzieckiem, sprawę rozstrzygnie sąd opiekuńczy. Jeden z rodziców musi jednak złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem polega na tym, że sąd wskazuje zasady i terminy w jakich drugi z rodziców będzie spotykał się z dzieckiem lub wskaże inną formę kontaktów z nim. Podczas postępowania sąd uwzględni wiele aspektów np. wiek dziecka, obowiązek szkolny, zajęcia pozalekcyjne. Następnie sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje jak jeden z rodziców będzie odbywał kontakty z dzieckiem.

Kto może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Zazwyczaj dzieje się tak, że ten z rodziców który nie przebywa na stałe z dzieckiem, składa wniosek o uregulowanie kontaktów. Często bowiem bywa tak, że rodzic który na co dzień zajmuje się dzieckiem, w jakiś sposób utrudnia kontakty drugiemu z rodziców bądź nawet całkowicie odmawia mu tych kontaktów. A zatem, rodzic który jest pozbawiony kontaktów z dzieckiem ma prawo złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z potomkiem.

Czasami bywa też tak, że rodzic z którym dziecko nie mieszka na co dzień, zaniedbuje kontakty z dzieckiem. W takiej sytuacji, drugi z rodziców może złożyć wniosek aby uregulować kontakty z dzieckiem. Wtedy można niejako przymusić drugiego rodzica do odbywania regularnych spotkać z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dla uregulowania kontaktów z dzieckiem nie ma znaczenia, że jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską. Prawo do kontaktów z dzieckiem ma rodzic, któremu władza rodzicielska została ograniczona. Takie prawo ma także rodzic, który nawet został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, że dziecko może potrzebować kontaktów z obojgiem rodziców.

Jak ubiegać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W celu uregulowania kontaktów z dzieckiem rodzic powinien złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Zazwyczaj właściwy będzie sąd rejonowy, wydział rodzinny i opiekuńczy. Kwestia kontaktów może być także rozpoznawana w postępowaniu rozwodowym. Sprawę o rozwód, w tym kontakty rozpoznaje wtedy sąd okręgowy.

Wniosek musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, zostać należycie opłacony i sporządzony w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Ponadto trzeba pamiętać, aby we wniosku wskazać dowody, jakie chcemy aby sąd przeprowadził w trakcie postępowania.

Jeśli potrzebujesz adwokata, gdyż walczysz o kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub chcesz ograniczyć kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców, zapraszamy do kontaktu ( tel. 509-857-440, mail: adwokat.serafin@gmail.com).

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie jeśli chodzi o sprawy rodzinne, w tym uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Źródło zdjęcia: Obraz autorstwa Freepik

Leave A Reply