Odprawa pieniężna

Odprawa pieniężna

Kiedy dochodzi do zwolnienia z pracy, pracownik zastawia się często czy jemu należy się jakaś odprawa pieniężna.

Jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi to większość pracowników zna swoje prawa. Wiedzą,  że mogą domagać się wypłaty odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z pracy. Jednak nie wszyscy wiedzą, że pracownikowi przysługuje  prawo do odprawy pieniężnej  nawet wtedy kiedy dochodzi do zwolnień  indywidualnych.

Kiedy należy się pracownikowi odprawa pieniężna?

Wypłata odprawy pieniężnej należy się:

– osobom zatrudnionym u pracodawcy na podstawie umowy o pracę,

– tylko u określonego pracodawcy tj. nie dotyczy to pracodawcy, u którego zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników,

– w sytuacji, kiedy do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 2 lata to będzie mu przysługiwała odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Gdy zatrudniony był od 2 do 8 lat to przysługuje mu odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik pracował dłużej niż 8 lat to przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Komu się należy odprawa pieniężna ?

Warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę).  Tym samym odprawa nie przysługuje osobom pracującym u danego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

W sytuacji kiedy osoba zatrudniona była na podstawie np. umowy zlecenia, ale tylko dlatego że pracodawca chciał ominąć przywileje jakie przysługują pracownikowi z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, takiemu pracownikowi przysługuje powództwo do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i jednocześnie o zapłatę odprawy pieniężnej.

Odprawę zapłaci pracodawca, który zatrudnia odpowiednią ilość pracowników. Tylko taki podmiot podlega regulacjom o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników, nie będzie on musiał wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom.

Warunkiem wypłaty odprawy pieniężnej jest to by pracownik dostał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika ( np. problemy ekonomiczne, likwidacja stanowiska pracy, likwidacja pracodawcy czy ogłoszenie upadłości).

Nie będzie zatem przysługiwać odprawa jeśli  przyczyn zwolnienia pracownika było kilka. Gdy np. jedną z nich była przyczyna leżąca po stronie pracodawcy.

Warto jednak pamiętać, że pracodawcy często formułują przeciwko pracownikowi zarzuty, które nie zawsze są zasadne. A to wszystko po to, aby uniknąć wypłacenia odprawy. W takich przypadkach zazwyczaj dochodzi do sporów sądowych.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie pracy, zatem jeśli zastanawiasz się czy przysługuje ci odprawa pieniężna zapraszamy do kontaktu ( tel.: 509-857-440, e-mail:adwokat.serafin@gmail.com).

Kancelaria prawidłowo wezwie pracodawcę do wypłaty świadczenia, a w razie potrzeby poprowadzimy sprawę sądową.

Joanna Serafin- Adwokat

Autor zdjęcia i źródło ( <a href=”https://www.freepik.com/photos/factory-worker”>Factory worker photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com</a>)