Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej  

Ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz  pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jakie są różnice, kogo dotyczy oraz co to w ogóle jest władza rodzicielska. Na te pytania postaram się w odpowiedzieć w tym artykule.  

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to prawa  i obowiązki rodziców do wykonywania  pieczy nad osobą, majątkiem dziecka oraz wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno nie żyje to albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych to władza przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy sytuacji, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, albo gdy jego władza uległa zwieszeniu.

Dodatkowo, władza rodzicielska rodzica może zostać ograniczona poprzez orzeczenie sądu. W takiej sytuacji drugi z rodziców jest uprawniony do samodzielnego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w zakresie wskazanym przez sąd.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a ograniczenie władzy rodzicielskiej  

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej pisałam już w poprzednim artykule Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Zainicjowanie takiej sprawy sądowej może nastąpić na wniosek:

  • – jednego z rodziców
  • – na skutek zawiadomienia sądu rodzinnego przez inne instytucje np. policję, szkołę, pracowników MOPS.

Co do zasady ograniczenie władzy rodzicielskiej zachodzi, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu albo są tak bardzo skonfliktowani, że nie są w stanie wspólnie decydować o sprawach dziecka.  Zazwyczaj zatem kiedy dochodzi do rozwodu rodziców a dziecko pozostaje z jedynym z rodziców to w stosunku do drugiego z rodziców zostaje ograniczona władza rodzicielska nad dzieckiem. Nie jest to jednak obowiązek sądu, gdyż może zdarzyć się tak, że rodzice dziecka pomimo rozwodu mieszkają w bliskiej odległości od siebie i są w stanie porozumieć się we wszystkich ważnych dla dziecka sprawach.

Postępowanie w sprawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej możliwe jest po przeprowadzeniu  postępowania sądowego. Najczęściej ograniczenie władzy występuje w sprawach rozwodowych albo osobnym postępowaniu rodzinnym. Wszczęcie takiego postępowania następuje albo z inicjatywny jednego z rodziców albo z urzędu.

W sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone przez niewłaściwe zachowanie rodziców może wydać konkretne zarządzenia w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki. Sąd może m.in. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej  stałemu nadzorowi kuratora sądowego, zobowiązać rodziców do określonego postepowania np. pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, a nawet zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Alimenty a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a nawet pozbawienie władzy nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Na rodzicach dziecka ciąży obowiązek jego utrzymywania dopóki nie jest  w stanie samodzielnie się utrzymać. Zatem rodzice bez względu na fakt ograniczenia im władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obowiązani są do jego alimentowania. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do obowiązku utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Pomoc Adwokata rodzinnego

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę. Zapraszamy do kontaktu :

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa freepik

Leave A Reply