Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest to taka instytucja prawa spadkowego, która ma inne znaczenie niż przyjmuje się w potocznym jego rozumieniu. Zazwyczaj bowiem uznaje się, że jeśli spadkodawca powołał do spadku tylko jednego albo kilku spadkobierców to pozostałych wydziedziczył. Jest to jednak nieprawda. Wydziedziczenia oznacza coś zupełnie innego.

W innym artykule pisałam już o prawie do zachowku.

Dotyczy to sytuacji kiedy osoba uprawniona do dziedziczenia po spadkodawcy nie została powołana do spadku, a wtedy może dochodzić od spadkobiercy należnego mu zachowku. Wydziedziczenie jest to po prostu pozbawienie prawa do zachowku.

Kogo można wydziedziczyć  ?

Jest krótki katalog osób, które można wydziedziczyć tj.: zstępnych ( dzieci), małżonka i rodziców.

 

Przyczyny wydziedziczenia

Uprawnionego  do zachowku można wydziedziczyć wtedy, gdy:

po pierwsze, wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

drugie, dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności,

po trzecie, uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przypadek pierwszy

Jako przykład sytuacji gdzie spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego można podać sytuację prowadzenia hulaszczego trybu życia np. utrzymywania się z popełniania przestępstw, bycie hazardzistą, narkomanem, nałogowym alkoholikiem czy niemoralne prowadzenie się.

Drugi przypadek

Dopuszczenie się  względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności. Przestępstwo musi być popełnione umyślnie np. dokonując pobicia spadkodawcy. Przypadek ten odnosi się tylko do określonych typów przestępstw, ściśle wskazanych w kodeksie cywilnym.

Trzeci przypadek

Uporczywe niedopełnianie obowiązków względem spadkodawcy oznacza np. brak sprawowania opieki w chorobie nad spadkodawcą, całkowite zerwanie z nim kontaktów czy uporczywe uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych.

Jak dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenia  można dokonać tylko w testamencie notarialnym, poprzez wskazanie przyczyny wydziedziczenia. Jeśli jest więcej niż jedna przyczyna to należy opisać je wszystkie. Co istotne  wydziedziczyć może wyłącznie spadkodawca.  

Nie można dokonać wydziedziczenia spadkobierców ustawowych po śmierci spadkodawcy. W takim wypadku możliwe jest uznanie ich za niegodnych dziedziczenia, ale to już jest zupełnie inna instytucja prawa spadkowego.

Przebaczenie – co to jest?

Na koniec warto wspomnieć o przebaczeniu. Co to jest? 

Art. 1010 kodeksu cywilnego stanowi, że spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli mu przebaczył.

Jeśli spadkodawca wydziedziczył w testamencie uprawnionego do zachowku, ale przebaczył mu określone negatywne zachowanie to powinien zmienić treść testamentu dlatego, że wydziedziczenie dalej jest ważne.

Przebaczenie jest skuteczne nawet, gdy spadkodawca w chwili przebaczenie nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Wystarczy, że w chwili przebaczenia działa z dostatecznym rozeznaniem.

Jeśli potrzebujesz pomocy i nie wiesz czy przysługuje ci prawo do zachowku, bądź zostałeś pozbawiony prawa do zachowku i zastanawiasz się nad obaleniem wydziedziczenia zapraszam do kontaktu z Kancelarią

 ( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

Leave A Reply