Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana  nazwisko po rozwodzie

Rozwód pociąga za sobą wiele konsekwencji, ale także problemów, z którymi trzeba się zmierzyć. Poza tymi najbardziej istotnymi jak podział majątku, uregulowanie kwestii alimentów czy ustalenie kontaktów z dziećmi, istotne jest także  podjęcie starań o powrót do poprzedniego nazwiska, które zostało zmienione w związku z zawarciem małżeństwa. 

Zmiana nazwiska po ślubie

W związku z zawarciem małżeństwa, każdy z małżonków musi  podjąć decyzję jakie nazwisko będzie nosił po ślubie.

Rozwiązania są trzy:

  • małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, które jest nazwiskiem dotychczasowym jednego z nich ( zazwyczaj kobieta przyjmuje nazwisko męża),
  • każdy z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku,
  • małżonkowie mogą połączyć dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem swojego małżonka. Należy jednak pamiętać, że nie może ono składać się z większej liczby elementów niż dwa, a wtedy powstają nazwiska dwuczłonowe.

Jeżeli małżonkowie nie złożą oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, wtedy każdy z nich zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie ?

Jedynym ze skutków orzeczenia rozwodu jest możliwość powrotu do nazwiska przez tego małżonka, który zmienił nazwisko po zawarciem małżeństwa. Zazwyczaj dotyczy to kobiet, które przyjmują nazwisko męża, a następnie po rozwodzie chcą powrócić do nazwiska panieńskiego.

Co do innych skutków rozwodu:  https://adwokatserafin.pl/jak-sie-rozwiesc-rozwod-krok-po-kroku/ 

Czy można zmienić nazwisko po rozwodzie? Oczywiście, że tak ale pod pewnymi warunkami.

Czy konieczna jest zmiana nazwiska po rozwodzie? Nie. Decyzja należy wyłącznie do małżonka. Czy pozostaje przy nazwisku zmienionym wskutek zawarcie małżeństwa, czy jednak chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Kiedy zmienić nazwisko po rozwodzie?

Trzeba pamiętać o tym, że czas na zmianę nazwiska jest ograniczony. Aby dokonać zmiany nazwiska, należy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyć oświadczenie o chęci powrotu do poprzedniego nazwiska.  Takie oświadczenie może być złożone w dowolnym USC, ale jest na to jedynie trzy miesiące licząc od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwiska?

Oprócz złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska, należy przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty:

  • dokument tożsamości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • odpis prawomocnego wyroku rozwodowego.

Ponadto w urzędzie należy podać informację o urzędzie, w którym sporządzono akt małżeństwa oraz podać datę uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jak pozbawić byłą żonę/ męża nazwiska po rozwodzie?

Czasami zdarza się, że były mąż lub żona nie chce aby były małżonek nosił jego/jej  nazwisko po rozwodzie. Przyczyn takiego stanu jest wiele, ale w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia biorąc pod uwagę obecny stan prawny. Nie ma bowiem takiej możliwości aby były małżonek w jakikolwiek sposób mógł pozbawić prawa noszenia jego nazwiska przez drugiego byłego małżonka. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy : „ Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako ze kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje” ( zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 luty 1978r.,  sygn. akt IV CZ 11/78).

Czy sąd może zmienić nazwisko po rozwodzie?

Sądy nie mają  możliwości zmiany nazwiska w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym, ani jakimkolwiek innym. Małżonek, który żąda bezskutecznie zmiany nazwiska przez byłego małżonka, nie ma także w tym zakresie żadnych dodatkowych roszczeń tzn.  odszkodowania czy zadośćuczynienia. Jeżeli zatem była żona/ były mąż  nie chce powrócić do poprzedniego nazwiska noszonego przed ślubem, to drugi z małżonków  nie ma żadnych prawnych możliwości dokonania takiej zmiany. Tym samym będzie musiał on znosić fakt używania jego nazwiska przez byłego małżonka.

W razie pytań lub wątpliwości w kwestii zmiany nazwiska zapraszam do kontaktu z Kancelarią ( tel. 509-857-440 bądź e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Leave A Reply