Alimenty- zabezpieczenie

Alimenty-zabezpieczenie

Alimenty- zabezpieczenie

Zarówno sprawy o alimenty jak i sprawy o rozwód, w której strona domaga się zasądzenia alimentów, niekiedy mogą trwać bardzo długo. Dlatego tak ważne jest aby już w pierwszym piśmie procesowym zabezpieczyć swoje interesy i domagać się od sądu zabezpieczenia alimentów.

Jeśli chodzi o kwestię alimentów zapraszam do zapoznania się z innymi artykułami na blogu: Alimenty na dziecko – jak obliczyć ich wysokość, Alimenty na dziecko Tarnobrzeg.

W tym wpisie przedstawię zagadnienie jakim jest zabezpieczenie alimentów.

Co to jest zabezpieczenie alimentów ?

Zabezpieczenie alimentów jest to rozstrzygniecie sądu w formie postanowienia. Sąd rozstrzyga  w nim, że  zobowiązany musi uiszczać alimenty w określonej wysokości przez cały czas trwania postępowania. Nie jest to  orzeczenie końcowe, a jedynie tymczasowe rozwiązanie zanim sąd przeanalizuje wszystkie dowody w sprawie.

Zabezpieczenie alimentów będzie obowiązywało od chwili wydania go przez sąd do chwili uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie sądowe. Oznacza to, że orzeczenie zabezpieczające alimenty jest natychmiast skuteczne. Gdy postanowienie orzekające o wysokości alimentów jest opatrzone  klauzulą wykonalności, można je złożyć u komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć jako odrębny wniosek, jeszcze przed złożeniem pozwu  albo już w toku sprawy. Jednak najczęściej wniosek o zabezpieczenie składa się razem z pozwem o rozwód lub o alimenty. Osoba składająca wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniona z ponoszenia opłat sądowych. Sąd orzekający o zabezpieczeniu to ten sam sąd, który rozstrzyga w procesie głównym.

Jeśli wniosek o zabezpieczenie jest składany razem z pismem głównym, powinien być po prostu sformułowany jako dodatkowy punkt w piśmie. Należy wskazać, że wnosimy o zabezpieczenia powództwa, wskazać kwotę zabezpieczenia oraz uzasadnić swoje żądanie. Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien  być bowiem dodatkowo uzasadniony, pomimo tego iż w pozwie uzasadniamy także swoje żądanie o alimenty.  Sąd bowiem musi wiedzieć, dlaczego domagamy się zabezpieczenia i czemu dla nas to takie ważne.

Dowody w postępowaniu o zabezpieczenie alimentów   

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, która uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Oznacza to tylko tyle, że jeśli domagamy się alimentów w określonej wysokości, to należy uprawdopodobnić, że kwota której żądamy jest niezbędna np. dla utrzymywania i wychowania dziecka. Uprawdopodobnienie różni  się od udowodnienia tym, że dla udowodnienia muszą istnieć  określone dowody na potwierdzenie naszych racji. W teorii oznacza to, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, nie musimy przedstawiać określonych dowodów np. faktur i rachunków. W praktyce jednak najlepiej już na wczesnym etapie załączyć jak najwięcej dowodów. Wtedy  możemy liczyć na to, że  zabezpieczenie  będzie opiewało na wyższą kwotę.

Należy jednak pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wydawane tylko na czas trwającego postępowania w sprawie. Oznacza to, że jest to orzeczenie tymczasowe i wyrok zasądzający kwotę alimenty może się różnić  od wysokości zabezpieczenia. Najczęściej  bywa jednak tak, że zabezpieczenie alimentów  jest stosunkowo niskie, a w orzeczeniu kończącym sprawę sąd zasądza wyższe kwoty. Nie jest to jednak regułą.

Jak długo sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek o zabezpieczenie alimentów niezwłocznie. Nie powinno to jednak trwać dłużej nić tydzień od chwili złożenia wniosku do sądu. W praktyce jednak bywa, że sądy nie działają tak szybko i trzeba poczekać trochę dłużej.  Jeśli jednak złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie i np. od miesiąca sąd nie wydał  postanowienia, warto wtedy  złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o alimenty, nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  ( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa rawpixel.com</a> na Freepik

Leave A Reply