Alimenty na dziecko – jak obliczyć ich wysokość

  • Alimenty
  • Alimenty na dziecko – jak obliczyć ich wysokość

Alimenty na dziecko – jak obliczyć ich wysokość  

Wiele osób, które chcąc złożyć pozew o alimenty na dziecko lub o podwyższenie alimentów, zastanawia się jak obliczyć ich wysokość. Zatem ustalając wysokość alimentów na dziecko, należy w pierwszej kolejności policzyć jakie są usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz wziąć pod uwagę sytuację majątkową zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka  

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to nic innego jak podstawowe koszty utrzymania małoletniego.

W poprzednim artykule Alimenty na dziecko Tarnobrzeg opisywałam już ogólnie czym są koszty utrzymania dziecka. W tym wpisie postaram się szczegółowo wyjaśnić jak powinny one zostać zapisane w pozwie kierowanym do sądu.

Do kosztów utrzymania dziecka możemy zaliczyć:

– wyżywienie,

– odzież i obuwie,

– koszty utrzymania mieszkania ( obliczone stosunkowo na wszystkie osoby zamieszkujące ),

– leki i suplementy,

– środki czystości  i kosmetyki,

– hobby ( zajęcia pozalekcyjne: basen, tańce, nauka gry na instrumencie),

– kieszonkowe.

Należy przyjąć, że powyższe wydatki są absolutnym minimum jakie należy wziąć pod uwagę obliczając wysokość alimentów. Oczywiście ten katalog nie jest zamknięty, gdyż wszystko zależy od sytuacji dziecka.

Na całokształt kosztów utrzymania dziecka wpływa:

  • jego wiek– inne potrzeby ma małe dziecko, a  inne ma nastolatek,
  • stan zdrowia– czy dziecko jest zdrowe czy jest w stałym leczeniu bądź jest niepełnosprawne,
  • zainteresowania– czy ma pasje i umiejętności oraz czy chce je  rozwijać,
  • poziom życia w danym środowisku– innymi słowy standard życia.

Sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego  

Sąd określając wysokość alimentów poza usprawiedliwionymi potrzebami dziecka bada także sytuację  majątkową i zarobkową zobowiązanego. Te dwa czynniki mają dla sądu taką samą wagę.

Na sytuację majątkową i zarobkową składają się następujące elementy:

– aktualne możliwości zarobkowe,

– wykształcenie,

– doświadczenie i umiejętności,

– posiadany majątek.

Jeżeli składamy do sądu pozew o alimenty, musimy wyjaśnić jakie możliwości ma zobowiązany do ich płacenia. Jeśli ojciec dziecka pracuje i zarabia to oczywiście należy podać jego zarobki. Czasami jednak zdarza się, że ktoś chcąc uniknąć płacenia alimentów, nie pracuje legalnie ale „ na czarno”. Wtedy należy opisać, jakie zobowiązany ma doświadczenie i umiejętności, a także jakie ma wykształcenie. Np. ojciec dziecka z zawodu jest płytkarzem, a zatem należy przyjąć, że wykonując tego typu zawód z powodzeniem może zarobić co najmniej 5.000 zł miesięcznie, a nawet więcej. Jeśli mamy taką sytuację, że ojciec dziecka nie pracuje zawodowo, ale posiada liczne nieruchomości to należy wziąć pod uwagę  w jakiej wysokości pożytki mógłby  z nich czerpać, ale ze swojej winy tego nie robi.

Osobiste starania w wychowanie dziecka, a wysokość alimentów

Realizacja obowiązku alimentacyjnego to nie tylko przekazywanie pieniędzy na utrzymanie dziecka. Rodzic, który na co dzień zajmuje się dzieckiem, wypełnia swój obowiązek alimentacyjny właśnie przez opiekę nad małoletnim. Ta okoliczność także ma bardzo duże znaczenie przy ustalaniu wysokości alimentów.

Nie ma  konkretnego przepisu prawa, który stanowiłby w jakiej proporcji sąd powinien  rozdzielić  obowiązki alimentacyjne. Przyjmuje się jednak, że ten rodzin który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem powinien płacić wyższe alimenty np. 60-70% ogólnych kosztów utrzymania dziecka.

Obliczenie wysokości alimentów na dziecko – podsumowanie

Sąd oblicza wysokość alimentów na dziecko kierując się usprawiedliwionymi potrzebami dziecka a także możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego. Podane w artykule koszty utrzymania dziecka stanowią jedynie ich przykłady. Aby ustalić w sposób prawidłowy koszty utrzymania dziecka należy zbierać wszelkie dowody zakupu jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty bądź podwyższenie alimentów.

Należy bowiem pamiętać, że dobrze udokumentowane wydatki to ważny krok w walce o alimenty. A kolejnym krokiem jest właściwe opisanie tych wydatków oraz załączenie odpowiednich dokumentów do pozwu.

Przed skierowaniem pozwu do sądu warto udać się po poradę do adwokata, który przeanalizuje konkretną sytuację.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o alimenty, nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  ( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa cookie_studio na Freepik

2 Comments

Leave A Reply