Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie  

Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie- kiedy jest możliwy i z jakich przyczyn? W poprzednim wpisie na blogu  opisywałam już ogólne zasady podziału majątku wspólnego po rozwodzie ( zob. Podział majątku wspólnego po rozwodzie  ). Zasadą jest bowiem równy podział ale jak wiadomo od zasady są zawsze wyjątki i o nich w tym artykule opowiem. Należy bowiem wiedzieć kiedy i dlaczego taki podział jest możliwy do realizacji, a także czy istnieją sposoby na minimalizację ryzyka jego wystąpienia.

Przyczyny nierównego podziału majątku wspólnego

Art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. I to jest zasada. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie,  w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się  także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że dla ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, muszą wystąpić dwie przesłanki łącznie. Sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku nie może być uznany za ważny powód w rozumieniu tego przepisu. Dla ustalenia nierównych  udziałów konieczne jest nierówne przyczynianie się małżonków  do powstania majątku wspólnego. Ale przy jednoczesnym powstaniu ważnych powodów dla ustalenia nierównych udziałów. ( zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8.02.2018r. sygn. akt II CPN 11/17).

Ważne powody nierównego podziału majątku

Te „ ważne powody” to w ocenie orzecznictwa to m.in. przewlekła bierność zawodowa,  trwonienie majątku z powodu tych nałogów np. alkoholizmu, narkomanii czy hazardu,  rażąca rozrzutność jednego z małżonków czy długotrwała faktyczna separacja małżonków. Jednak nie będzie ważnym powodem jedynie orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków. To jest bardzo ważna okoliczność. Bardzo dużo osób sądzi, że sam fakt orzeczenia winy małżonka w rozwodzie spowoduje korzystne rozstrzygniecie w postępowaniu  o podział majątku. Nie będzie także ważnym  powodem choroba psychiczna występująca u jego z małżonków, gdy nie ponosi on za nią winy.

Podsumowując, nie będzie wystarczającą podstawa do ustalenia nierównych udziałów to, że jeden z małżonków lepiej zarabiał niż drugi małżonek. Jeżeli małżonek opiekował się małoletnimi  dziećmi oraz zajmował  się domem, to oznacza że przyczyniał się także do powstania majątku wspólnego. Nie będzie również przyczyną do ustalenia nierównych udziałów fakt, że jeden małżonek pracował i zarabiał lepiej a drugi gorzej. O ile zarabiający mniej wykorzystywał  maksymalnie swojego możliwości zarobkowe.

Oczywiście każda sytuacja  jest inna i nie sposób opisać wszystkich jakie mogą wystąpić w sprawach o podział majątku. Dlatego też istotne jest skonsultowanie się z adwokatem, który obiektywnie oceni  daną sytuację.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku wspólnego nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa freepik

Leave A Reply