Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie -adwokat, Tarnobrzeg

Rozwód bez orzekania o winie  

Rozwód bez orzekania o winie jest jedną z możliwości zakończenia małżeństwa, a przy tym rozwiązaniem szybkim i komfortowym dla obojga małżonków. Należy się jednak zastanowić czy taki sposób zakończenia związku jest dobrym rozwiązaniem akurat dla nas.

Czym jest  rozwód bez orzekania o winie?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonków nie łączą już żadne więzi, ani emocjonalna, ani fizyczna ani gospodarcza.

Jeśli jest już pewne, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego małżonków, należy zastanowić się czy któraś ze stron ponosi za to winę.  Jest oczywiście wiele przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego i należą  do nich np. nadużywanie alkoholu, przemoc czy dopuszczenie się zdrady małżeńskiej. W takich sytuacjach zazwyczaj ten małżonek, który nie jest winny rozpadu związku, wnosi pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Jeśli jednak nie doszło do rozpadu  pożycia z tak drastycznych przyczyn, zazwyczaj małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli jeden z małżonków wnosi pozew o rozwód bez orzekania o winie stron, a drugi z małżonków  również nie żąda ustalenia winy w rozwodzie, sąd w ogóle nie bada kwestii winy.

Zalety  rozwodu bez orzekania o winie

Niewątpliwie największą korzyścią rozwodu bez orzekania o winie stron jest szybkość postępowania. Sąd w takiej sytuacji nie bada, który z małżonków jest winny temu rozpadowi  pożycia. Wtedy nie przeprowadza się dowodów na tę okoliczność takich jak np. zeznania świadków.

Jeśli  małżonkowie są zgodni i zdecydowani na rozwód, to bardzo często sprawa może zakończyć się na jednej rozprawie. Sąd przeprowadzi  tylko dowód z przesłuchania stron. Oczywiście może być inaczej. Jeżeli małżonkowie posiadają  małoletnie dzieci, wtedy sąd musi rozstrzygnąć o ich innych sprawach ( władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, wysokość  alimentów).

Kolejną korzyścią z rozwodu bez orzekania o winie jest kwestia emocjonalna. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rozwód jest bardzo stresującym przeżyciem. Według wielu badań naukowców, jest to drugie najbardziej stresujące przeżycie zaraz po śmierci osoby bliskiej. Dlatego też decydując  się na taki szybki rozwód, możemy sobie zaoszczędzić wielu negatywnych emocji. Przy tym nie konfliktujemy się nadmiernie z byłym małżonkiem,  a nawet możemy pozostać z nim w dobrym relacjach.

Wady rozwodu bez orzekania o winie

Niestety orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie ma też swoje wady. Główną wadą tego rozwiązania jest to, że małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka tylko wtedy gdy popadnie  w niedostatek.

Jeżeli zaś orzeczono rozwód  z winy jednego z małżonków, ten  „niewinny” może dochodzić alimentów do małżonka „winnego”,  jeżeli wskutek rozwodu znalazł się w gorszej sytuacji materialnej. A to oznacza, że małżonek niewinny nie musi być w niedostatku aby żądać alimentów. Wtedy wystarczy, że wskutek rozwodu jest po prostu w gorszej sytuacji materialnej. Sąd porównuje sytuację materialną obojga małżonków i ocenia w jaki jakiej kondycji finansowej byłby małżonek niewinny, gdyby małżeństwo trwało dalej.

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, rozważając za i przeciw konkretnym rozwiązaniom. Niestety ale pośpiech  nie jest dobrym doradcą. Bardzo często bowiem zdarza się tak, że jeden z małżonków,  który nie jest winny rozpadowi  pożycia, zgadza się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Dzieje się tak,  ponieważ boi się, że walka w sądzie będzie  go kosztowała dużo stresu. Ale często zapomina się  o tym, że takie rozwiązanie ( chociaż szybkie)  ma też negatywne  skutki. Strona „niewinna” ma ograniczone możliwości ubiegania się o alimenty od drugiego  małżonka.

Dlatego też przed podjęciem tak ważnej decyzji o rozwodzie,  warto udać się po poradę do adwokata. Doświadczony prawnik przeanalizuje konkretną sytuację  i poleci najlepsze rozwiązanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o rozwód, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa gpointstudio na Freepik

1 Comment

Leave A Reply