Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego m. in. sprawy o zapłatę, zasiedzenie, dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, eksmisję, ustanowienie służebności, ubezwłasnowolnienie, wyjawienie majątku czy upadłość konsumencką. Udzielam porad prawnych, sporządzam analizy i opinie prawne, sporządzam umowy cywilnoprawne a także pisma procesowe, w tym: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, wezwania do zapłaty czy wypowiedzenia umowy itp.