Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Powadzę sprawy z zakresu prawa spadkowego tj. o stwierdzenie nabycia spadku w drodze ustawy lub testamentu, podział spadku, zniesienie współwłasności, a także sprawy o zachowek, uzupełnienie zachowku, zapis i polecenie. Pomoc prawna dotyczy udzielania porad prawnych, sporządzania pism,  a także reprezentacji przez sądem.