Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy

Powadzę sprawy m. in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy oraz o odprawę pieniężną dla zwolnionego pracownika czy zaległego wynagrodzenia. Oferowana pomoc Kancelarii kierowana jest zarówno do pracowników jak i pracodawców.