Sprawy karne, wykroczeń i wykonawcze

  • Services
  • Sprawy karne, wykroczeń i wykonawcze

Sprawy karne, wykroczeń i wykonawcze

Reprezentuję klientów występując jako obrońca osób podejrzanych jak i oskarżonych w sprawach karnych, a także jako obrońca osób obwinionych w sprawach o wykroczenia. Ponadto reprezentuję pokrzywdzonych przestępstwem, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w procesie.
Świadczę także pomoc prawną dla skazanych w sprawach takich jak: warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czy uzyskanie wyroku łącznego.