Author: Joanna Serafin

  • Author: Joanna Serafin

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA A ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA  Z DATĄ WSTECZNĄ

Jeżeli małżonkowie nie uregulują odmiennie swojej sytuacji majątkowej, z chwilą zawarcia małżeństwa obowiązuje ich ustrój wspólności majątkowej. Zdarza się jednak tak, że po zaistnieniu pewnych przesłanek powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, a czasami nawet rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.   Wspólność majątkowa małżeńska   Co do zasady z chwilą wstąpienia w związek małżeński,  małżonków […]
Read more