Rozwód Tarnobrzeg

Rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe. Jeśli jednak nie ma już szans na uratowanie małżeństwa  warto wiedzieć jak przeprowadzić rozwód szybko, ale też tak aby zabezpieczyć jak najlepiej swoje prawa,  a niekiedy  i swoich małoletnich dzieci.

Przesłanki rozwodowe

Sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa przez rozwód kiedy zaistnieją tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe, a jednocześnie kiedy nie ziściły się negatywne przesłanki rozwodowe.

Pierwsze z przesłanek zachodzą wtedy kiedy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje już więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza. Trwały rozkład natomiast ma miejsce kiedy małżonkowie nie widzą już szans powrotu do wspólnego pożycia.

Negatywne przesłanki zachodzą wtedy kiedy wprawdzie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego,  jednak na skutek rozwodu miało by ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie orzeknie rozwodu gdy uzna, że orzeczenie rozwodu w danej sytuacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest niedopuszczalny także wtedy, gdy jego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.

Ile kosztuje rozwód?

Małżonek, który składa pozew o rozwód powinien uiścił opłatę sądową od rozwodu w wysokości 600 zł. Opłata ta jest płatna do Sądu Okręgowego właściwego do rozpoznania sprawy. W zależności od wyniku sprawy, część a niekiedy całość tej opłaty można uzyskać od drugiej strony.

Jaki sąd jest właściwy do wniesienia pozwu o rozwód?

Właściwy jest Sąd Okręgowy. Sądem właściwym jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli którykolwiek z nich jeszcze w tym okręgu mieszka lub przebywa. Jeżeli oboje małżonkowie mieszkają już w innych okręgach to właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma to właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci to należy dołączyć także odpisy aktów urodzenia dzieci. Jeśli chcemy uzyskać alimenty na rzecz małoletnich dzieci to należy wykazać ich potrzeby, a także możliwości finansowe drugiego małżonka. Ponadto należy powołać świadków ( imię, nazwisko i adres zamieszkania) i wskazać na jakie okoliczności będą oni zeznawać w sprawie.

Należy pamiętać, że każda sprawa o rozwód jest inna, dlatego też trudno opisać  wszystkie dokumenty i dowody jakie można przedłożyć w sądzie.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Sąd orzekając o rozwodzie stron musi zawrzeć postanowienie o :

– rozwiązaniu małżeństwa,

– władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem ( lub dziećmi),

– kontaktach rodziców z dzieckiem,

– alimentach na rzecz dziecka.

Sąd natomiast może w wyroku rozwodowym orzec o :

– podziale majątku wspólnego małżonków, jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu,

– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania byłych małżonków,

– o eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania,

– o alimentach na rzecz byłych małżonków.

Jedynie dobrze napisany pozew o rozwód, a także właściwie poprowadzone postępowanie dowodowe jest gwarancją tego, że orzeczenie rozwodu  nastąpi szybko i sprawnie. Ponadto udział w pierwszej rozprawie i każdej kolejnej jest bardzo stresującym wydarzeniem, dlatego bardzo ważne jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli właściwej porady prawnej i zadba należycie o interesy swojego klienta.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej zapraszam do kontaktu.

Joanna Serafin

2 Comments

Leave A Reply