Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

W tym artykule poruszę kwestię unieważnienia małżeństwa.  Odpowiem na pytania: Jakie przesłanki umożliwiają unieważnienie małżeństwa?  Jakie są konsekwencje takiej decyzji oraz Jak przebiega procedura i ile to kosztuje?

Unieważnienie małżeństwa a rozwód  

Zazwyczaj jeśli ktoś chce rozwiązać małżeństwo to decyduje się na rozwód. Jednak rozwód a stwierdzenie nieważności małżeństwa to dwie zupełnie odrębne instytucje. Nie ulega wątpliwości, że rozwód jest zdecydowanie popularniejszym rozwiązaniem, jednak są pewne sytuacje kiedy powinno nastąpić wyłącznie unieważnienie małżeństwa.

O rozwodzie pisałam już w poprzednich artykułach. Tak szczegółowo opisane są przesłanki rozwodowe ( zob. Rozwód Tarnobrzeg, Rozwód z orzeczeniem o winie, Rozwód bez orzekania o winie)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przyczyny, dla których można żądać unieważnienia małżeństwa.

Gdy oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński zostało złożone:

  • – przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
  • – pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
  • – pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Świadome oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński

Pierwszą wskazaną okolicznością umożliwiającą unieważnienie małżeństwa jest sytuacja, gdy osoba składająca  oświadczenie woli o wstąpienie w związek małżeński była w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Np. gdy dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a wtedy powinno się odmówić przyjęcia od niej oświadczenia.

Również jeśli dana osoba cierpi na chorobę psychiczną  lub niedorozwój  umysłowy.  Wtedy taka  okoliczność również  uniemożliwia odebranie od takiej osoby oświadczenia woli.

Działanie pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej osoby

Drugą okolicznością umożliwiającą małżonkowi unieważnienie małżeństwa jest działanie pod wpływem błędu. Mamy tu na myśli jedynie błąd co do tożsamości drugiego małżonka. Jeśli małżonek złożył oświadczenie woli wobec innej osoby niż ta, z którą chciał się ożenić może domagać się unieważnienia. Dla przykładu będzie to sytuacja, gdy osoba niewidoma zawiera małżeństwo z inną lub gdy oświadcza wolę wobec rodzeństwa bliźniaczego.

Nie można natomiast żądać unieważnienia małżeństwa w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest transseksualistą, impotentem, narkomanem, alkoholikiem czy cierpi na jakąś chorobę. Brak wiedzy o takich okolicznościach nie pozwala na unieważnienie małżeństwa, nawet jeśli drugi małżonek świadomie  zataił  takie informacje o sobie.

Działanie pod wpływem groźby bezprawnej

Ostatnia przesłanka unieważnienia małżeństwa to sytuacja, gdy drugi z małżonków lub osoba trzecia grożąc zmusza do zawarcia małżeństwa. Przyszłemu małżonkowi się grozi i obawia się on, że jemu  samemu bądź innej osobie grozi niebezpieczeństwo i dlatego wstępuje w związek małżeński. Takie oświadczenie woli dotknięte jest wadą.

Groźby natomiast mogą mieć różną  postać, tj. może być to groźba zastosowania przemocy fizycznej albo też ujawnienia kompromitujących  informacji.

Kto i kiedy może żądać unieważnienia małżeństwa?

Unieważnienia małżeństwa może żądać tylko małżonek, którego oświadczenie  woli było dotknięte wadą. Musi wtedy złożyć pozew do sądu przeciwko drugiemu małżonkowi.

Złożenie powództwa jest ograniczone  czasowo. Musi zostać wniesione w terminie 6 miesięcy  od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą. Nie później niż w terminie  3 lat od zawarcia małżeństwa- w każdym przypadku.

Od pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa,  nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa freepik

Leave A Reply