Dozór elektroniczny- jak odbyć karę w systemie dozoru

Dozór elektroniczny- jak odbyć karę w systemie dozoru

System dozoru elektronicznego to nieizolacyjny system odbywania kary pozbawienia wolności. Umożliwia on skazanemu uniknięcie zakładu karnego oraz kontynuowanie pracy zawodowej.

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Aktualnie o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego mogą ubiegać się osoby, wobec których orzeczono karę nie wyższą niż 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Istotnym jest jednak, że dotyczy to kary wymierzonej przez sąd a nie tej pozostałej do odbycia np. po okresie tymczasowego aresztowania.

Następnym warunkiem jest uzyskanie zgody pełnoletnich domowników skazanego na odbywanie przez niego kary w systemie dozoru.

Dodatkowo koniecznym jest spełnienie warunków technicznych w miejscu odbywania kary przez skazanego, umożliwiającego założenie i działanie „ bransoletki”.

Ostatnim, ale ważnym warunkiem uzyskania dozoru elektronicznego jest przekonanie sądu penitencjarnego, że pomimo skazania za przestępstwo nie jest konieczne umieszczenie skazanego w zakładzie karnym. Cele kary zostaną osiągnięte, a skazany już nigdy więcej nie popełni przestępstwa.

Nowe warunki na dozór elektroniczny- nowelizacja 2023r.

Od stycznia 2023r. o dozór elektroniczny mogą strać się także osoby, wobec których orzeczono karę nie dłuższą niż 3 lata pozbawienia wolności, a do odbycia pozostało im nie więcej niż pół roku.

Na czym polega odbywanie kary w dozorze elektronicznym?  

Odbywanie kary w systemie dozoru oznacza, że skazany przebywa we wskazanym przez siebie miejscu pobytu. Skazany nie może go opuszczać na dłużej niż 12 godzin dziennie. Sąd bądź komisja penitencjarna wskazuje w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach skazany  może przebywać poza miejscem wykonywania dozoru. Zazwyczaj sąd umożliwia skazanemu wykonywanie pracy zawodowej i dostosowuje te godziny do czasu jego pracy. Niekiedy sąd także umożliwia wyjście na kilka godzin w innych celach niż praca, np. w niedzielę na wykonywanie praktyk religijnych.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w sprawach karnych, w tym w sprawach penitencjarnych i świadczy także pomoc w uzyskaniu dozoru elektronicznego. Pomagamy sporządzić wniosek o zezwolenie na odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz reprezentujemy skazanego w sądzie. Zapraszamy do kontaktu.

tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com

Joanna Serafin- Adwokat

Autor i  źródło zdjęcia: Obraz autorstwa vecstock na Freepik

Leave A Reply