Co zrobić kiedy dłużnik nie zapłacił faktury?

Dłużnik nie zapłacił faktury- co zrobić?

Co zrobić z niezapłaconą fakturą? Większość przedsiębiorców zapewne spotkało się z sytuacją, kiedy kontrahent nie zapłacił należności wynikającej z wystawionej faktury  za zakupione towary lub usługi. Jeśli opóźnienie dotyczy  kilku lub kilkunastu dni to zazwyczaj nie jest to duży problem. Co jednak przedsiębiorca powinien zrobić kiedy kontrahent opóźnia się ze spłatą na tyle długo, że wątpliwe jest że dług w ogóle spłaci?

Nawet najbardziej wyrozumiały kontrahent, co oczywiste nie pracuje charytatywnie, a samo wystawienie faktury rodzi wiele obowiązków podatkowych. Nawet gdy nie otrzymaliśmy zapłaty za wystawioną fakturę to trzeba zapłacić: zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT a także składkę zdrowotną.

Krok pierwszy- wezwanie do zapłaty

Odzyskiwanie należności należy zacząć od próby ugodowego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Zazwyczaj przedsiębiorca próbuje wzywać kontrahenta do zapłaty telefonując do niego i przypominając o płatności. Jest to dobry pomysł, bo czasami rzeczywiście zdarza się, że kontrahent przeoczył płatność i po przypomnieniu wykona ją niezwłocznie.

Niestety zdarzają się też sytuacje kiedy pomimo licznych telefonów kontrahent nie spłaca należności a to oznacza zazwyczaj, że odwlekanie płatności świadczy o złej kondycji finansowej kontrahenta. A wtedy nie ma na co czekać i trzeba wystosować do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wysłanie do dłużnika przedsądowego  wezwania  do zapłaty jest wymogiem  formalnym pozwu o zapłatę. W braku wykazania, że  takie wezwanie zostało skierowane do kontrahenta, powód mógłby być obciążony kosztami procesu pomimo wygrania sprawy.

Co powinno się znaleźć w takim wezwaniu do zapłaty? Przede wszystkim należy wskazać kwotę zobowiązania oraz wyznaczyć kontrahentowi  dodatkowy termin do jego spłaty.

Krok drugi- pozew o zapłatę

Jeśli wezwanie do zapłaty nie osiągnęło rezultatu konieczne jest sporządzenie pozwu o zapłatę. Do należności z faktury można doliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ponadto przedsiębiorcy należy się także rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która wynosi:

  • 40 euro (jeżeli zaległość z faktury wynosi nie więcej niż 5.000 zł)
  • 70 euro (jeżeli niezapłacona faktura opiewa na kwotę pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł)
  • 100 euro (jeżeli kwota zaległości z faktury przekracza 50.000 zł).

Od pozwu należy uiścić opłatę sądową, a jej wysokość uzależniona jest od wysokości dochodzonego roszczenia. Najczęściej w tego typu sprawach sąd wydaje nakaz zapłaty, ale może także sprawę skierować na rozprawę.

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w odzyskaniu należności z niezapłaconych faktur, zarówno na etapie przygotowania profesjonalnego wezwania do zapłaty jak i w postępowaniu  sądowym.

Zapraszamy do kontaktu w formie mailowej: adwokat.serafin@gmail.com lub telefonicznej: 509-857-440

Joanna Serafin- Adwokat

Leave A Reply