Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa- co to za instytucja, kiedy i komu przysługuje?

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, a także jeżeli ojciec nie uznał dziecka przez Kierownikiem USC, możliwe jest ustalenie ojcostwa w trybie procesowym tj. na podstawie wyroku sądu. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy ojciec dziecka nie chce dobrowolnie go uznać, a tym samym płacić alimentów na jego rzecz.

Kto może wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa?

Z żądaniem o sądowe ustalenie ojcostwa może wystąpić:

dziecko, małoletnie jak i pełnoletnie. Jeśli jednak dziecko jest małoletnie jego imieniem występuje przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj  matka;

matka dziecka, jednak z takim powództwem może matka wystąpić jedynie w okresie małoletności dziecka; nie ma takiego prawa po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko,

ojciec dziecka, tak jak matka ojciec może wystąpić jedynie w okresie małoletności dziecka,

prokurator– jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że poza wymienionymi osobami nikt inny nie  może wytoczyć powództwa o uznanie dziecka.

Dowody w sprawie o ustalenie ojcostwa

Kluczowe znaczenie w sprawie o ustalenie ojcostwa jak i zaprzeczenie ojcostwa  ma dowód z przeprowadzonego badania DNA. Badanie to polega na pobraniu wymazu ze śluzówki policzka, a taki materiał genetyczny pobiera się zarówno od ojca dziecka, matki jak i samego dziecka.

Niekiedy zdarza się jednak, że miejsce pobytu ojca dziecka nie jest znane. W takim wypadku trudno przeprowadzić badanie DNA. Nie oznacza to jednak, że bez takiego dowodu nie jesteśmy w stanie ustalić ojcostwa danego mężczyzny. Wtedy  sąd bierze pod uwagę inne dowody np.  zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, które udowodnią że matka  dziecka utrzymywała relacje z danym mężczyzną i ze współżyli ze sobą.

Skutki wyroku o ustalenie ojcostwa

Oczywistym skutkiem wyroku o ustalenie ojcostwa jest uznanie, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Oznacza to, że dziecko nabywa prawa chociażby do dziedziczenia po nim.

W powództwie o ustalenie ojcostwa można żądać zasądzenia alimentów od ojca na rzecz dziecka. Co ważne można żądać także alimentów zaległych, ale w przypadku, jeśli pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Dopuszczalne jest także żądanie przez matkę dziecka zwrotu części kosztów poniesionych przez nią a związanych z okresem ciąży i porodu.

W wyroku także sąd ustala jakie nazwisko będzie nosić dziecko, a może to być nazwisko matki lub nazwisko ojca. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w kwestii nazwiska dziecka będzie ono nosić nazwisko dwuczłonowe.

Sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej ojca dziecka, który może tę władzę uzyskać bądź może być tej władzy pozbawiony. Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej może mieć miejsce, gdy ojciec w ogóle się nie interesował się dzieckiem od chwili jego narodzin.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa a także poprowadzenia sprawy  przed sądem, zapraszam do kontaktu z kancelarią ( tel. 509-857-440).

Joanna Serafin

Adwokat