Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa oznacza wykazanie, że mężczyzna który jest wpisany w akcie urodzenia jako ojciec, w rzeczywistości nie jest jego biologicznym ojcem. Skutkiem orzeczenia zaprzeczenia ojcostwa jest ustanie wszystkich praw i obowiązków jakie mężczyzna miał wobec dziecka ( m.in. płacenie alimentów, posiadania władzy rodzicielskiej czy dziedziczenia).

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się że pochodzi ono od męża matki. Tym samym mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jest uznawany jako jego ojciec. W konsekwencji ma wobec dziecka prawa i obowiązki.

Czasami jednak zdarza się, że biologicznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna np. partner matki dziecka. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega dokładnie ta procedura, kto i jak może złożyć pozew, czy jest termin do złożenia pozwu?

Wytoczenie powództwa- osoby uprawnione i termin

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mogą wnieść tylko określone osoby i w d określonym  terminie tj.:

matka dziecka– w terminie roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko nie pochodzi od byłego męża, maksymalnie do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności,

mąż matki ( prawny ojciec dziecka)- w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka, maksymalnie do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności,

pełnoletnie dziecko – po uzyskaniu pełnoletności, w terminie roku od kiedy dowiedziało się, że nie pochodzi od ( byłego ) męża matki,

prokurator– w dowolnym momencie, jeśli tylko wymaga tego ochrona interesu społecznego oraz dobro dziecka.

Co istotne, powództwa nie może wnieść biologiczny ojciec dziecka !

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Czasami zdarza się sytuacja, że minie już termin do wniesienia powództwa. Jeśli żadna z osób uprawnionych nie wniesie powództwa we właściwym terminie, to nie wszystko stracone. Powództwo bowiem może wytoczyć prokurator.

Głównym celem prokuratora jest, aby wymagała tego ochrona interesu publicznego oraz dobra dziecka. Należy zatem odpowiednio uargumentować wniosek kierowany do prokuratora i  spróbować  wykazać, że prawny ojciec dziecka nie jest biologicznym ojcem. Na pewno w interesie dziecka jest to, aby poznać prawdę związaną ze swoim pochodzeniem.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest niemożliwe?

Jest kilka sytuacji kiedy złożenie powództwa w sprawie jest niemożliwe. Na pewno nie można wnieść pozwu do sądu kiedy dziecko nie żyje. Wyjątek zachodzi wtedy, gdy prokurator skalda pozew po śmierci dziecka,  ale tylko do dnia w którym uzyskałoby pełnoletność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko zmarło już po wytoczeniu powództwa.

Niedopuszczalne jest także zaprzeczenie ojcostwa, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Dowody w sprawie

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa należy wskazać dowody, które wykażą że prawny ojciec dziecka nie ojcem biologicznym. Mogą to być np.:

– badanie DNA,

– zeznania świadków,

– zdjęcia, pisma, inne dokumenty itd.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, nie wiesz jak wnieść pozew, jakie przedstawić dowody, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka prowadzi postępowania o zaprzeczenie ojcostwa dla klientów z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza, Niska, Kolbuszowej, Mielca i okolic. 

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Autor i  źródło zdjęcia: : Obraz autorstwa <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-z-przodu-dziadkow i wnuczki_8401980.htm#query=dziecko%20ojciec&position=45&from_view=search&track=ais”>Freepik</a>

Leave A Reply